Het gemiddelde bedrijfsinkomen in de fruitsector komt in het afzetseizoen 2013/’14 naar verwachting uit op 39.000 euro. Dat is 10.000 euro minder dan in het vorig seizoen, maar nog altijd meer dan het gemiddelde van de laatste vijf jaar. Dat blijkt uit  de jaarlijkse ramingen van het LEI Wageningen UR dat de cijfers 18 december presenteerde. Het gemiddelde inkomen voor de totale land- en tuinbouwsector kwam in 2013 uit op 42.000 euro.

Het inkomen van fruitbedrijven schommelde lange tijd rond de 25.000 euro. Dat de resultaten nu beter zijn, is volgens het LEI te danken aan de hogere prijzen voor appels en peren.

De geraamde rentabiliteit (verhouding tussen de opbrengsten en het totaal van betaalde en berekende kosten) komt voor het lopende seizoen uit op 95 procent. Vorig seizoen was dat meer dan 100 procent. Toen zorgde vorstschade voor lage fruitproducties, wat leidde tot hogere prijzen. In de voorgaande jaren lag de rentabiliteit in de fruitsector steevast onder de 100 procent.

Voor appels worden de financiële opbrengsten per bedrijf voor het seizoen 2013/’14 iets lager geschat dan het jaar daarvoor. Bij peren zijn de opbrengsten ongeveer gelijk. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 23 december 2013 - 13:34