Op initiatief van NFO en PPO werd 16 januari in Ochten een bijeenkomst gehouden met als doel de basis te leggen voor een innovatieagenda voor de Nederlandse Fruitteelt. De bijeenkomst was georganiseerd door innovatiemakelaar Patricia Hoogervorst. De 34 deelnemers vormen samen een brede vertegenwoordiging uit de fruitsector en haar omgeving. Denk aan telers, toeleveranciers van techniek en middelen, coöperaties, handel, banken, adviseurs, boomkwekers. De deelnemers hebben geïnventariseerd waarom innovatie nodig is in relatie tot het waarborgen van een goede toekomst voor de Nederlandse Fruitteelt.

De deelnemers hebben met elkaar een toekomstbeeld geschetst. Gekoppeld aan dit toekomstbeeld zijn conceptthema’s benoemd die onderdeel kunnen worden van de innovatieagenda. Op woensdag 21 januari 2015 komt de groep nog een keer bij elkaar om prioriteiten te stellen en om te kijken hoe de innovatieagenda verder vorm en inhoud kan krijgen. 
Houd Fruitteelt komende weken in de gaten voor een compleet verslag. 

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 januari 2015 - 19:00