In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) heeft de provincie Gelderland de subsidieregeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen’ opengesteld. De subsidie kan aangevraagd worden voor investeringen die gericht zijn op doelen die door de waterschappen worden nagestreefd. Hieronder vallen onder andere beslissingsondersteunende systemen voor beregening, gewasbescherming en bemesting, driftreducerende of sensorgestuurde spuittechnieken, mechanische onkruidbestrijding, peilgestuurde drainage, plaatsen en beheer stuwtjes, het opstellen van een bedrijfswaterplan, etc.
Voor de waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Betuwe, en Rivierenland is elk € 170.000 beschikbaar. Subsidieverlening verloopt via een tendersysteem. De aanvraag met het hoogste aantal punten staat als hoogste in de ranglijst bij het verdelen van de middelen.
De openstellingstermijn loopt van maandag 4 september tot en met dinsdag 31 oktober 2017.

Klik hier voor meer informatie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 september 2017 - 19:53