De Subsidieregeling Innovatieve Concepten, onderdeel van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) wordt dit jaar opengesteld vanaf begin december. Subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband voor de (door)ontwikkeling van een innovatief concept. Dit jaar ligt de focus op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het Gelderse platteland. Door deze keuze sluit de subsidieregeling naadloos aan op de prijsvraag Brood en Spelen voor de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Klik hier voor enkele ideeën uit 2016 en 2017. Het onderdeel fruitteelt komt nog niet voor in deze lijsten dus wellicht een goede kans. Indienen kan tot 1 juni 2018. Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden voor de uitwerking van een voorstel dat is ontwikkeld in het kader van de prijsvraag.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 maart 2018 - 16:47