Dit najaar vindt de herziening plaats van het certificatieschema On the Way to PlanetProof Plantaardige producten voor Nederland en overige landen van Centraal-Europa. Tijdens het herzieningsproces worden knelpunten en kansen met betrekking tot de toepassing van het certificatieschema geïnventariseerd, besproken en benut voor optimalisatie van het schema.
Iedere teler, adviseur of anderszins betrokkene kan input leveren voor de herziening. Dat kan op twee manieren: via sectorvertegenwoordiger Maartje Vullings (m.vullings@fruitmasters.nl) of direct bij SMK via het formulier dat naar smk@smk.nl gemaild kan worden. Lees meer over het herzieningstraject op planetproof.eu.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 september 2018 - 18:31