De NFO-productgroepen Steenfruit en Houtig Kleinfruit kregen op de Algemene Ledenvergadering van 11 maart het akkoord van hun leden voor hun plannen voor 2014. De vergadering stemde in met het contributievoorstel voor 2014 van 1,42 euro per Nge met een maximum van 200 euro per productgroep. Deze bijdrage is bestemd voor de opbouw van een werkbudget voor medefinanciering ten behoeve van onderzoek. Tevens kwamen enkele NFO-zaken aan de orde zoals verdere aanpassing van het contributievoorstel voor 2015. De NFO richt haar activiteiten op vijf speerpunten: kennisoverdracht en vaktechniek; gewasbescherming; promotie en afzetbevordering; arbeid en fiscale zaken; innovatie en onderzoek.

De leden wensten kandidaat NFO-voorzitter Michiel Gerritsen succes bij zijn eventuele benoeming tot voorzitter en met zijn eventuele nieuwe taak. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 21 maart 2014 - 13:36