Er zijn mogelijkheden zijn om met mensen met een arbeidsbeperking in de fruitteelt te laten werken. Onder de noemer Agrarisch Werkt Onbeperkt werkt LTO Nederland samen met een aantal partijen aan de instroom van mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector. Dit vindt plaats door ondernemers te informeren en inspireren en door ze een duidelijk en eerlijk beeld te schetsen van de kansen en uitdagingen bij het werken met arbeidsbeperkten. Zo krijgen ondernemers begeleiding bij interpretatie en toepassing van wet- en regelgeving, informatie over relevante regelingen en ondersteuning bij indiensttreding van een arbeidsbeperkte werknemer. Met het project anticipeert LTO op de Participatiewet en de Banenafspraak voor mensen met ziekte of handicap. Op www.werkgeverslijn.nl/agrowerktonbeperkt is praktische informatie te vinden over instroom van mensen met een arbeidsbeperking.   

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 oktober 2015 - 19:31