De afgelopen drie jaar zijn er van de 147 actieve stoffen die in Europa beoordeeld zijn (of beoordeeld hadden moeten worden) 85 van de markt verdwenen. Kijken we puur naar de chemische stoffen dan is ongeveer 1 op de 4 chemische stoffen overgebleven. Jolanda Wijsmuller van Bayer neemt u op de Kennisdag mee in het toekomstperspectief op gewasbescherming. Als het tempo zo doorgaat de komende jaren dan is het duidelijk dat het al schrale middelenpakket nog verder zal verschralen, aldus Wijsmuller. Wat is het perspectief voor de toekomst?

Kom ook naar de Kennisdag op donderdag 18 november en volg deze en nog veel meer interessante lezingen.  Er is een goed vakinhoudelijk en interactief programma met actuele thema’s uit de fruitteelt. In het technische blok zullen onderwerpen als gewasbescherming, vruchtboomkanker, schildwants, maar ook vorstbestrijding met windmachines voorbij komen. In het algemene blok wordt stil gestaan bij onderwerpen als teeltaspecten van 2D-bomen, Big Data en GPS. En Caroline van der Plas (BBB) zal haar politieke blik op de agrarische sector geven.
Het is een mooi en gevarieerd programma geworden! Daarnaast is er volop gelegenheid om te netwerken met collega’s en sponsoren.

De Kennisdag wordt georganiseerd door de NFO en WUR en vindt plaats in het Van der Valk Hotel aan de Laan van Westroijen 10 in Tiel. In de Fruitteelt van 4 november 2021 en op de NFO-website zullen we u nader informeren over de aanmeldingsprocedure.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 oktober 2021 - 13:15