Bij nieuwbouwprojecten voor fruitbewaring krijgt warmterecuperatie steeds meer aandacht. Het systeem vangt de warmte op die aan het fruit onttrokken wordt en gebruikt voor verwarming. Het betreft 100 procent groene warmte.

Onlangs installeerde men in het Vlaamse Bekkevoort bij een fruitbedrijf en paardenfokkerij waarmee de restwarmte van 8 miljoen kg fruit benut wordt voor verwarming van woonhuizen, gastverblijven en later een wasplaats voor paarden en een hotel.

Bewaarspecialist Frank van de Geijn (F&BR/Wageningen UR) merkt ook dat dit fenomeen steeds meer aandacht krijgt. Een relatief eenvoudige warmtewisselaar in de persgasleiding na de compressor met een beperkte capaciteit om de warmte van het continue koelproces weg te vangen is redelijk standaard. Daarmee wordt vaak de kantoor- of sorteerruimte verwarmd. De meeste warmte komt vrij bij het inkoelen van fruit na de oogst. Ook voor het wegvangen en bufferen van deze warmte komen er steeds meer technische mogelijkheden. Van de Geijn stelt dat grote projecten rondom het gebruiken van zoveel mogelijk koelwarmte de hogere investeringen voor het wegvangen en bufferen van warmte bedrijfseconomisch moeilijk rond te rekenen is. Daarbij moet de vraag naar deze warmte uit de nabije omgeving komen.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 1 juni 2012 - 15:30