De NFO-afdeling Vecht en IJssel behoort tot NFO-kring Midden-Nederland. Huidig voorzitter is fruitteler Gert van Os. “Jaarlijks organiseren wij twee belangrijke bijeenkomsten. In het begin van het jaar de gewasbeschermingbijeenkomst om onze kennis op te frissen en in het najaar de snoeibijeenkomst.” Daarnaast organiseert de afdeling nog een voorjaars- en zomerbijeenkomst. Van Os: “Gluren bij de buren, noemen we dat, in bijvoorbeeld Flevoland of de Betuwe. Als afdeling proberen we in te haken op grotere evenementen en bijeenkomsten zoals kringbijeenkomsten en De Appeldag.” De afdelingsleden ontvangen een herinnering per e-mail.

Eind oktober 2014 hield Vecht en IJssel een samenkomst over de huidige afzetproblematiek in relatie tot Rusland. Burgemeester Westerlaken van de gemeente Lopik bezocht de avond om de telers een hart onder de riem te steken. Half januari trok de cursus Knaagdierbestrijding, georganiseerd door de afdeling, nog leden om hun spuitlicentie uit te breiden met het vakbekwaamheidbewijs KBA (Knaagdierbeheersing op het Agrarisch Bedrijf). 

Van Os hecht veel waarde aan de kleinschaligheid van een afdeling. “Wij willen onze afdeling in stand houden. Als afdeling zitten wij kort op ons bestemmingsplan en contacten met ons Waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Andere afdelingen hebben hun eigen specifieke bestemmingsplan en waterschap.” Daarnaast zou volgens Van Os samenvoegen van afdelingen een voltijdbaan opleveren wat niet de bedoeling is.

Met uitzondering van buiten de afdeling georganiseerde samenkomsten gaan de afdeling Vecht en IJssel en de aangrenzende afdeling Zuidoost-Utrecht over een weer weinig naar elkaars bijeenkomsten. “Op onze afdelingsbijeenkomsten komt ongeveer 75 procent van de leden, afhankelijk van het onderwerp,” zegt Van Os.

Het meest belangrijk vindt Van Os om gewasbeschermingsmiddelen in de been te houden en nieuwe toelatingen te krijgen. “Daarvoor is het NFO-lidmaatschap belangrijk. Veel NFO-leden ondersteunen het werk van beleidsmedewerker Jaco van Bruchem. Laten wij niet-leden die Fruitteelt willen lezen prikkelen om NFO-lid te worden. Dat grote telers zonder lidmaatschap op NFO-bijeenkomsten komen, vind ik niet goed. Jonge, beginnende ondernemers kunnen wat mij betreft tijdelijk meeliften door hen voor bijeenkomsten uit te nodigen zodat ze het belang van de NFO zien en lid worden.”

De komende vijf jaar wil de voorzitter de afdeling behouden en met elkaar werken aan kwaliteitsverhoging van het fruit. Dit door binnen de afdeling gezamenlijke problemen te spreken en van elkaars oplossingen te leren. 

Gert van Os teelt grootfruit in een maatschap met twee boers op hun locatie in het Utrechtse Benschop. Vier neven werken ook op het bedrijf. Zij telen kleinschalig kersen, pruimen, rode bessen en 5 ha Conference in Papendrecht (Zuid-Holland). Ook runnen zij in Papendrecht een huisverkoop met eigen producten. De maatschap koelt en sorteert zelf.

Areaalgegevens

Gewas                       Hectare

Appel                            7,0
Peer                           23,0
Klein- en steenfruit       0,5

Totaal                        30,5

Bron: Gert van Os

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 15:15