Het kabinet heeft ingestemd met de invoering van het T-rijbewijs voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid. Het streeft ernaar de wet op 1 januari 2015 te laten ingaan. Tractoren mogen dan de openbare weg op als de bestuurder in het bezit is van het nieuwe T-rijbewijs. Voor het besturen van een trekker op bijvoorbeeld een akker, is het rijbewijs niet nodig. Het rijbewijs is te behalen vanaf 16 jaar. Door de invoering ervan komt het certificaat van vakbekwaamheid (trekkerrijbewijs jeugdigen) te vervallen. Houders daarvan hebben na invoering een jaar de tijd om het certificaat om te wisselen voor een T-rijbewijs. Zij die op het moment van invoering een B-rijbewijs hebben, kunnen nog gedurende tien jaar het T-rijbewijs krijgen zonder aanvullend examen. Voor het besturen van bepaalde voertuigen, zoals straatveeg- en maaimachines, is het niet nodig een T-rijbewijs te hebben.

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 juni 2013 - 12:30