De overheid is van plan om het hebben van asbestdaken vanaf 2024 te verbieden. Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig maakt zich zorgen over de voortgang van het verwijderen van asbestdaken. Om te inventariseren waar de knelpunten, mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte liggen bij eigenaren van asbestdaken in het buitengebied, heeft AgroAsbestveilig een enquête opgesteld.
Met de sluiting van de provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ eind 2016 zijn de financiële mogelijkheden behoorlijk verminderd. Alleen in Friesland is de regeling verlengd. Eigenaren van asbestdaken kunnen nog wel gebruikmaken van de landelijke ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’, maar deze dekt vaak nog maar de helft van de kosten van asbestsanering. De kosten voor een nieuw dak komen daar nog bovenop. Ook de fiscale mogelijkheden zijn de laatste jaren versoberd. ‘Het wordt voor ondernemers steeds moeilijker om asbest te saneren. Het is van groot belang dat zij financieel geholpen worden en dat het eenvoudiger wordt om asbestdaken te verwijderen’, aldus Ruud Hoosemans, programmamanager bij AgroAsbestveilig.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 maart 2017 - 19:03