De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg vragen Limburgse fruittelers een enquête in te vullen over de situatie in de fruitteeltsector. Op deze manier willen de organisaties een helder beeld krijgen van de fruitteeltsector in Limburg. De sector heeft de afgelopen jaren met verschillende tegenslagen te maken gehad, waaronder de Ruslandboycot, de water- en hagelschade van vorig jaar en de vorstschade van dit voorjaar. Het zijn deze gebeurtenissen die ervoor hebben gezorgd dat de sector financieel onder druk staat.
“De vorstschade van afgelopen april was voor de LLTB, NFO en Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg aanleiding een werkgroep op te richten”, vertelt Sjaak Walraven, voorzitter van de NFO-kring Limburg, tevens vakgroep Fruitteelt van de LLTB “Een actieplan moet de sector in de toekomst een vorm van ondersteuning gaan bieden. Met de enquête willen we een totaalbeeld vormen en niet inzoomen op bedrijfsniveau.”

Invullen
Walraven drukt fruittelers in Limburg op het hart tijd vrij te maken de enquête in te vullen. “Het is belangrijk dat we de feiten goed op een rijtje krijgen, zodat we precies weten welke maatregelen er genomen moeten worden. We verzoeken u dan ook om mee te werken aan deze enquête. U kunt de digitale enquête invullen via de volgende link.
Het verzoek om de enquête per ommegaande en uiterlijk 30 juni in te vullen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 27 juni 2017 - 16:57