Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil dat op 1 januari 2015 in Nederland het  nieuwe trekkerrijbewijs ingevoerd gaat worden. Nederland is één van de laatste landen in de EU die het trekkerrijbewijs nog moet invoeren. Zowel de Eerste als de Tweede kamer moet nog akkoord gaan met de nu voorliggende voorstellen. In maart staat de behandeling in de Tweede Kamer gepland, in september de behandeling in de Eerste Kamer. Het ministerie heeft getracht om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Zo heeft het ervoor gekozen om iedereen die in het bezit is van een B-rijbewijs, en dit B-rijbewijs gaat verlengen, in de periode tot 1 januari 2025 automatisch de categorie T-rijbewijs erbij geschreven krijgt. Tot de datum van bijschrijving is het B-rijbewijs een geldig trekkerrijbewijs. Mensen die voor de invoering van het nieuwe T-rijbewijs al in bezit zijn van een T-rijbewijs kunnen dit tot 1 januari 2016 omwisselen in een nieuw T-rijbewijs. Daarbij is uitgegaan van de invoerdatum van het nieuwe T-rijbewijs van 1 januari 2015.

De NFO is er tevreden over dat de administratieve lasten op deze werkwijze beperkt blijven. De NFO is echter nog niet te spreken over de afspraken met betrekking tot de pluktreintjes. Bij besturing van de pluktrein op de openbare weg is een T-rijbewijs verplicht. Wij zijn het daar niet mee eens en gaan daarover met het ministerie in gesprek.

Dit bericht is geplaatst op maandag 23 december 2013 - 13:29