Op dinsdag 5 juli was de laatste vergadering over de aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden in de Betuwe. Vele telers hadden zich ook voor de besluitvorming verzameld op de publiekstribune. NFO, TCO, FTC en Fruitmasters hebben met veel inzet voor elkaar gekregen dat het plan is gewijzigd. Versterkt met drie moties vanuit de Provinciale Staten is er een veel realistischer besluit genomen met behoud van het veilig stellen van de drinkwatervoorziening in de toekomst.

Op basis van de inspraak-acties vanuit de sector hadden Gedeputeerde Staten het plan al aangepast. Enkele belemmeringen zijn geschrapt. De diepte tot waartoe mag worden geboord zonder melding is verruimd en de provincie beloofde te onderzoeken of de duur waarop de claim van reserveringsgebied geldt verkort kan worden. Daarbij is de provincie bereid een watertafel (voor overleg) in te richten om te komen tot een robuuste waterinfrastructuur.
Als sector hebben we een 7-punten-plan ingediend om de toezeggingen concreter te maken en veilig te stellen. Verschillende politieke partijen, waaronder SGP, CDA en PvdA, hebben moties ingebracht om onderdelen van het 7-punten-plan te borgen. Zo is een motie aangenomen met de opdracht dat er medio oktober een gedetailleerd plan ligt hoe binnen drie jaar de reserveringsgebieden met 80% kunnen worden verkleind. Eind 2027 moeten de uiteindelijke drinkwaterwinlocaties zijn aangewezen. Daarnaast is een motie aangenomen die stelt dat er de komende jaren geen extra beperkende maatregelen worden toegevoegd nadat een gebied is aangewezen tot drinkwaterreserveringsgebied.

 

 

Een motie over de Betuwse watertafel borgt de positie van de watertafel. Deze motie werd door vrijwel alle Statenfracties gesteund. Gedeputeerde Staten wil dat de tafel zwaarwegende adviezen geeft over het inrichten van een robuuste, klimaatbestendige waterinfrastructuur en het uitrollen en inkrimpen van de reserveringsgebieden. De motie om door beschermende kleilagen te mogen boren voor het slaan van grondwaterputten is helaas niet aangenomen.

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 juli 2022 - 16:23