Het Ctgb heeft Isomate OFM Rosso Flex toegelaten in de pruimen en perzikteelt. De NFO heeft het initiatief genomen voor deze toelating. Hiermee is het beschikbare middelenpakket in de pruimen en perzikteelt toegenomen en verduurzaamd.

Frederik Bunt, voorzitter NFO-productgroep steen en houtig kleinfruit: “Deze toelating is een welkome aanvulling op het beschikbare middelenpakket in de pruimenteelt en een belangrijke stap naar verdere vergroening en verduurzaming van de pruimenteelt.”

Isomate OFM Rosso Flex is een feromoonverwarring waarmee de pruimmot in pruim en de perzikmot in perzik bestreden kan worden. Het Expert Centre Speciality Crops heeft op verzoek van de NFO in 2012 het verkrijgen van meer feromoonverwarringsproducten als prioriteit benoemd. Met financiering vanuit het Fonds Kleine Toepassingen heeft de NFO geïnvesteerd in de toelating van feromoonverwarring. De toelating van Isomate OFM Rosso Flex is hiervan een concreet resultaat.

De toelating van Isomate OFM Rosso Flex heeft de NFO in nauwe samenwerking met CBC (Europe) S.r.l. Biogard Division laten indienen. In de afgelopen tien jaar is in diverse projecten die DLV Plant heeft uitgevoerd op verzoek van pruimentelers de werking van dit product tegen pruimenmot getest.

Het Expert Centre voor Speciality Crops (www.specialitycrops.eu) is een samenwerkingverband en kennisnetwerk, toegesneden op kleine teelten en de middelen en methoden die van belang zijn om deze veelal hoogwaardige, innovatieve teelten in Nederland en Europa mogelijk te blijven maken.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 18 december 2015 - 12:25