Fruittelers in Zuid-Tirol hebben sinds kort te maken met strengere regels bij de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. De zogeheten

Staat-Regionen-Konferenz besloot onder meer dat telers middelen die worden geclassificeerd als giftig of zeer giftig niet meer mogen gebruiken op percelen die op minder dan dertig meter afstand liggen van scholen, kinderspeelplaatsen, sportaccommodaties, ziekenhuizen en overige openbare voorzieningen. Hieronder vallen onder meer fungiciden als captan en Mancozeb. De afstand kunnen telers met tien meter terugbrengen door gebruik te maken van driftreducerende technieken.

Voor de in Zuid-Tirol gevestigde fruittelers hebben deze aangescherpte regels veel impact omdat de fruitpercelen veelal gelegen zijn op de bergruggen, nabij en tussen de woningen. Met de strengere regels wil de Italiaanse overheid omwonenden beter beschermen tegen de mogelijke risico’s van gewasbeschermingsmiddelen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 april 2014 - 08:40