2013 zou ik willen typeren als een jaar van uitersten. In de teelt hebben we veel uitersten meegemaakt. Een bijzonder laat voorjaar dat uiteindelijk gevolgd werd door een zeer groeizame zomer. Door de goede zomer moest de verwachte productie bij Conference worden bijgesteld. De extreme wisselingen in het weer is volgens mij ook een van de oorzaken dat het plukvenster van Conference nog nooit zo kort was als dit jaar. Bij Elstar hebben we te maken met grote maten. De wisselingen in het weer en de naweeën van de strenge vorst van 2012 hebben hier invloed op gehad. De NFO is bezig een goede analyse te maken om te leren van het afgelopen seizoen. Op het gebied van kwaliteit moeten we proberen beter te anticiperen op seizoensinvloeden. De kwaliteitsmonitor van de NFO in het winkelschap toont aan dat we daar nog zeker enkele slagen moeten maken.

Verschillen zijn er ook nadrukkelijk wat afzetseizoenen betreft. Het seizoen 2012/’13 ging gepaard met zeer goede afzetprijzen. Jammer dat door de vorstschade niet al onze leden hiervan konden profiteren. In het huidige seizoen liggen de prijzen voor een aantal rassen op een veel lager niveau.

Het oude en nieuwe gemeenschappelijke EU-landbouwbeleid (GLB) is er ook een van grote verschillen. In het oude GLB had de fruitteeltsector geen recht op hectaretoeslagen en in het nieuwe kan iedere fruitteler hiervan profiteren. De NFO heeft hier lang voor geijverd.

Daarnaast zitten we in een overgang van collectieve naar private financiering van onderzoek vanwege het verdwijnen van het Productschap Tuinbouw. In de sector is de NFO betrokken bij verscheidene projecten waarin men pogingen doet privaat geld van partijen in te zamelen en/of van telers in de sector.

We staan kort voor de overgang naar het nieuwe jaar. Kerstmis is vaak een moment van bezinning en terugblik. Bovenal is het een periode om samen met familie en vrienden op te trekken. Ik wil u namens de NFO een hele goede kerst en een gezellige jaarwisseling toewensen.

Johan van Haarlem – Voorzitter NFO

Dit bericht is geplaatst op maandag 23 december 2013 - 13:30