Bijna een derde van de jongeren in Nederland eet dagelijks fruit en bijna de helft van hen eet elke dag groente. Sinds 2001 is het percentage jongeren dat dagelijks fruit eet, gestegen van 26,1 procent naar 31,1 procent in 2017. Zowel voor het eten van fruit, snoepen als het drinken van frisdrank is er een gunstige trend sinds 2001.
Over het algemeen zijn de eetpatronen van jongeren gezonder naarmate zij een hoger schoolniveau volgen. Zo ontbijten vwo-leerlingen vaker, eten zij vaker groente en fruit en drinken zij minder vaak frisdrank dan leerlingen van de andere schoolniveaus. In het basisonderwijs valt op dat leerlingen met een niet-Westerse migratieachtergrond iets vaker fruit eten dan leerlingen zonder een migratieachtergrond (53 tegen 42%). Van de vwo-leerlingen zegt 39 procent dagelijks fruit te eten, tegen 26 procent van de leerlingen in het vmbo. Verschillen tussen migratieachtergrond lijken weg te vallen in het voortgezet onderwijs.
Tot slot blijkt dat kinderen in gezinnen met een hoog gezinsinkomen vaker fruit eten dan kinderen met ouders met een laag inkomen. Ook wordt in volledige gezinnen, met beide ouders, vaker fruit gegeten dan in onvolledige gezinnen.

Dit zijn uitkomsten van een onderzoek dat elke vier jaar plaatsvindt onder een landelijk representatieve groep leerlingen in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar in een groot aantal landen in Europa, Noord-Amerika en Israël. Aan het onderzoek in Nederland deden in 2017 8.306 leerlingen mee. Het onderzoek is uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau, Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht. Lees meer hierover op scp.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 september 2018 - 18:34