Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) pleit voor nieuwe financieringsvormen om bedrijfsovername in de toekomst mogelijk te maken. Het jongerencontact overlegt met politici, milieuorganisaties en het bedrijfsleven. Jonge boeren, tuinders en fruittelers zien financiering van bedrijfsovername steeds lastiger en complexer worden door de schaalvergroting, beperkt beschikbare en dure grond, strikte wetgeving en lage rendementen. Dit vraagt om nieuwe wijzen van financiering Jonge ondernemers vinden het minder belangrijk om alle grond in bezit te hebben. Zij denken onder meer aan crowdfunding waarbij vele kleine financiers uit betrokkenheid mee doen.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 juni 2012 - 13:30