Artemis en Nefyto zijn een juridische procedure gestart tegen de Staat. De overheid heeft vorig jaar een verbod ingesteld op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en is voornemens om per 1 november 2017 dit verbod uit te breiden tot alle toepassingen buiten de landbouw. Het voorgenomen verbod geldt voor het gebruik van alle middelen, zowel chemisch als biologisch. Beide organisaties vinden dit verbod onrechtmatig, ongegrond en onwenselijk.

Artemis en Nefyto vinden dat het verbod in strijd is met de regels die gelden voor de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Met het verbod ondergraaft de overheid haar eigen nationale en Europese wettelijk kader voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.
Daarnaast levert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw geen risico’s op voor de mens en geen onaanvaardbare risico’s voor het milieu. Bij gebruik volgens het etiket zijn toegelaten gewasbeschermingsmiddelen veilig. Er zijn geen nieuwe – op wetenschap gebaseerde – argumenten om een gebruiksverbod te rechtvaardigen. In een Life Cycle Analysis is juist gebleken dat fysische en thermische onkruidbestrijding milieutechnisch ongunstiger zijn dan gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.
Tot slot is het verbod onwenselijk, omdat als de afzetmarkt voor middelen buiten de landbouw wegvalt, dit ook de gewenste vergroening van gewasbeschermingsmiddelen binnen de landbouw onder druk zet.

Bron: nefyto.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 oktober 2017 - 20:01