Er komt komend jaar geen beperking of afschaffing van de middelingsregeling voor sterk wisselende inkomens en ook de zelfstandigenaftrek voor ZZP’ers blijft onveranderd. Daarnaast komt er in 2017 een extra loonkostensubsidie van 500 miljoen euro, bedoeld voor werkgevers met medewerkers die het minimumloon verdienen of net daarboven zitten. Dit zei Pieter Hasekamp, directeur-generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën, dinsdag tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van LTO en NCR in Den Haag.
Het kabinet heeft oog voor het belang van de agrarische sector voor de Nederlandse economie en houdt rekening met de fiscale positie van de sector. Koester uw fiscale positie, stelde Hasekamp. Want de agrarische sector kent vele specifieke regelingen, die recent nog tegen het licht zijn gehouden en niet zijn aangepast. Als voorbeelden noemde hij onder meer de landbouwvrijstelling, verlaagde energietarieven voor de glastuinbouw, btw en vrijstelling cultuurgrond van overdrachtsbelasting. Ook de Vamil-, Mia- en EIA-regeling pakken gunstig uit voor de agrosector.
NFO vindt het wel jammer dat de in het nabije verleden doorgevoerde fiscale verslechteringen niet teruggedraaid worden. Denk hierbij aan het afschaffen van de rode diesel en de verhoging van de assurantiebelasting. Voor de fruitsector hakken deze er fors in.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 24 september 2015 - 11:48