CDA en Christenunie hebben vorige week in een motie aan de Tweede Kamer aangedrongen op een vrijstelling voor cisgenesetechnieken in de EU-wetgeving voor genetisch gemodificeerde gewassen. “Het kabinet heeft zeker de intentie om hier met een positieve grondhouding naar te kijken”, stelde staatssecretaris Joop Atsma (CDA), maar hij gaf gelijk aan hierover eerst met Nederlandse belanghebbenden en de Europese voedselveiligheidsorganisatie (EFSA) te willen spreken.

 

Zowel Joop Atsma als staatssecretaris Henk Bleker hebben toegezegd dat het kabinet deze zomer met een standpunt zal komen over cisgenesse. Het is onduidelijk of het kabinet nu nog met dit standpunt gaat komen nu het kabinet demissionair is.

In de opinie van CDA en Christenunie is cisgenese vergelijkbaar met de klassieke veredelingstechnieken en kan het bijdragen aan verduurzaming van de landbouw en mondiale voedselzekerheid. Ook geven beide partijen aan dat de EFSA de risico’s van cisgenese vergelijkbaar acht met die van klassieke veredeling.

PvdD en PvdA pleitten er in een motie voor dat producten die middels cisgenese tot stand zijn gekomen wel een herkenbaar label moeten krijgen, zodat de consument zelf kan besluiten om wel of niet voor deze producten te kiezen.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 23 april 2012 - 22:00