Het Ctgb heeft de NFO-toelating van kaliumbicarbonaat in appels ingetrokken. Deze NFO-toelating als Dringend Vereist Gewasbeschermingsmiddel (DVG) is nu alleen nog toegelaten in de biologische perenteelt. Het Ctgb nam dit besluit omdat afgelopen jaar het middel Karma van Certis werd toegelaten in de teelt van appels. Dit product, ook op basis van kaliumbicarbonaat, wordt gezien als een alternatief voor de NFO DVG-toelating. Na overleg met NFO-leden die biologische appels telen, heeft de NFO er op aangedrongen de DVG-toelating volledig in stand te houden omdat Karma geen alternatief is voor de biologische teelt. Ondanks de tegenargumenten werd de toelating ingeperkt. De NFO vindt het een slechte zaak dat door dit besluit de mogelijkheden om in de biologische appelteelt schurft en regenvlekkenziekte te bestrijden, afgenomen zijn.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 april 2013 - 14:00