De Tweede Kamer heeft op 17 december ingestemd met een motie van GroenLinks die oproept het gebruik van glyfosaat op pachtgronden van het Rijksvastgoedbedrijf te verbieden. Alleen VVD, CDA, SGP en FvD stemden tegen. Minister Schouten had de motie ontraden omdat de consequenties niet bekend zijn. De Tweede Kamer gaat, tegen het advies van de minister, op de stoel van de wetenschap zitten. De NFO is tegen een verbod op gewasbeschermingsmiddelen op politieke gronden. Nog niet bekend is of en zo ja wanneer en op welke manier de minister de motie van de Tweede Kamer gaat uitvoeren.
Ondanks dat glyfosaat veilig kan worden toegepast, is het belangrijk dat de sector nieuwe mogelijkheden om onkruiden te beheersen ontwikkelt. Niet alleen de toelating van glyfosaat staat onder druk, ook de toelating van andere herbiciden is vervallen of het gebruik ervan wordt ingeperkt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 januari 2021 - 14:55