De NFO vindt een effectief middelenpakket, waaronder behoud van de toelating van captan belangrijk. Om een effectief middelenpakket te behouden, is verdere verlaging van de milieubelasting nodig. Gezamenlijk met veel partners heeft de fruitteeltsector een subsidieverzoek ingediend voor het inrichten van studiegroepen die hier aan gaan werken. PPO heeft de aanpak hiervoor in de afgelopen weken uitgewerkt. De doelstelling is om in vijf studiegroepen nieuwe kennis uit te testen en ervaringen te delen op het gebied van emissiebeperkende maatregelen, vruchtrotbestrijding, residuen, waarschuwingsmodellen, et cetera. Naast NFO en PPO Fruit nemen gewasbeschermingleveranciers, de meeste toelatingshouders, Bodata en waterschappen deel aan het project. De sector verwacht dat aan het einde van de zomer duidelijk is of het subsidieverzoek goedgekeurd wordt. Fruittelers die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een studiegroep kunnen zich aanmelden bij de NFO.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 juni 2012 - 13:30