De NFO heeft het voortouw genomen om in een nieuwe brochure de mogelijkheden en spelregels rond het huisvesten van arbeidsmigranten te bundelen. Deze brochure is nu gereed, geeft niet alleen handvatten voor ondernemers in de land- en tuinbouw, maar stimuleert vooral ook de discussie tussen ondernemers en vormt een goede basis voor gesprekken van ondernemers met de gemeente.

 

De land- en tuinbouwsector en in het bijzonder de fruitsector kent veel seizoensgebonden werk met pieken in de arbeidsbehoefte. Om hierin te voorzien maakt de sector vaak gebruik van buitenlandse arbeidskrachten. Goede huisvesting voor tijdelijk verblijf is daarmee een permanente behoefte geworden. Wat de goede huisvestingsvorm is, is van veel zaken afhankelijk. De teelt (jaarrond of korte seizoenspiek), het gebied zelf (stedelijk of platteland), het gemeentelijk beleid en de mogelijkheden van de ondernemer (wel of juist niet huisvesten op het eigen erf) zijn hierbij van belang. Om een zo breed mogelijke groep ondernemers te ondersteunen, schetst de brochure op kernachtige wijze de mogelijkheden en spelregels. Dit zijn bijvoorbeeld de rechten en plichten die een werkgever heeft, de landelijke huisvestingsnorm waaraan NFO en LTO zich hebben verbonden en de verschillende huisvestingsvormen. Ook de rol van de gemeente en de noodzaak om samen met ondernemers en plaatselijke NFO-afdelingen gemeentelijke beleid te ontwikkelen komen uitgebreid aan bod. De spil wordt gevormd door een aantal ondernemersverhalen die de lokale en sectorale verschillen goed in beeld brengen. De brochure kwam tot stand door een samenwerking van LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, LTO Noord Glaskracht, NFO, NOP, KAVB en sociale partners met financiële ondersteuning van het fonds Colland Arbeidsmarkt.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 14:00