NFO, LTO, Branche Organisatie Akkerbouw, Glastuinbouw Nederland en Wageningen Research zijn een samenwerking aangegaan onder de naam Kennistransfer Plantgezondheid. Binnen deze samenwerking gaan zij wetenschappelijke kennis over plantgezondheid uitwisselen en vertalen naar de dagelijkse praktijk van het teeltbedrijf. Sectoren met vergelijkbare uitdagingen kunnen zo van elkaar leren en nieuwe kennis uit onderzoek kan sneller door de verschillende sectoren worden toegepast.

In de fruitsector wordt dit jaar gestart met twee onderwerpen: geïntegreerde gewasbescherming en biodiversiteit. Binnen geïntegreerde gewasbescherming ligt de focus op: bodemziekten in kleinfruit, kevers (o.a. perenknopkever en appelbloesemkever), wantsen (o.a. groene appelwants, toortswants en schilwantsen), suzuki fruitvlieg en schurft. Op het gebied van biodiversiteit gaat dit project de kennis bundelen over biodiversiteit in fruitboomgaarden. Ook gaat WUR samen met experts uit de sector definiëren wat we precies verstaan onder biodiversiteit voor de fruitteelt. Waar willen we het mee vergelijken, bos, heide, akkerbouw, of is het beter een eigen omschrijving te maken die duidelijkheid geeft over hoe we hierover het beste kunnen communiceren met de omgeving.
Uiteraard wordt ook voor dit thema bekeken wat van andere sectoren geleerd kan worden.

Kennistransfer Plantgezondheid is een vierjarig project en valt onder het nieuwe programma Kennis op Maat van de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food. Het wordt mede gefinancierd door het ministerie van LNV. De fruitactiviteiten binnen dit project gaan naast de vlag van de NFO ook de vlag van FRUITVOORUIT.nl dragen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 juli 2020 - 17:15