De NFO-lobby in Den Haag over de kentekening van pluktreintjes heeft succesvol uitgepakt voor de fruitsector. De Tweede Kamer heeft vandaag (13 december) het ingediende voorstel om alle trekkers van kentekens te voorzien, met een krappe meerderheid verworpen. Er waren 69 stemmen voor het wetsvoorstel en 71 stemmen tegen. Wel is de motie aangenomen dat trekkers die sneller kunnen rijden dan 40 km per uur wel voorzien moeten worden van een kenteken. Ook is de motie aangenomen dat er voor die snelle trekkers via een convenant, een betere toegang moet komen tot ontsluitingswegen en rondwegen. Dit betekent voor de fruittelers dat kentekening alleen nog van toepassing is voor trekkers die sneller dan 40 kilometer per uur kunnen. De inzet van de NFO is altijd geweest dat pluktreintjes minimaal worden vrijgesteld van kentekening. Het resultaat is nog beter: nu zijn bijna alle trekkers vrijgesteld van de kentekenplicht. De NFO is verheugd met het behaalde resultaat. NFO-voorzitter Michiel Gerrtisen: “De NFO is blij met dit resultaat voor bestaande pluktreintjes. Hiermee wordt de intensieve lobby beloond en blijft de fruitteelt verschoond van onnodige verplichtingen en lasten”.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 december 2016 - 11:47