Er zit geen schot in de invoering van de kentekenplicht voor trekkers. Deze zou aan de orde komen in de commissievergadering van wegverkeer en verkeersveiligheid op 9 oktober. In dit overleg zou de minister van Infrastructuur en Milieu meedelen hoe zij de invoering gaat aanpakken. De Tweede Kamer had hierom gevraagd via de motie Kuiken van 13 februari 2013. LTO-Nederland heeft mede namens NFO en Cumula (loonwerksector) en Fedecom (branchevereniging in land- en tuinbouwtechniek) op 5 september een brief gestuurd naar de minister waarin de organisaties pleiten voor de invoering van een administratief eenvoudige kentekensystematiek. Het voorstel is om de invoering te koppelen aan alle nieuwe landbouwvoertuigen die gebruikmaken van de openbare weg. De kentekening zou vanaf de leverancier moeten plaatsvinden. De NFO wil dat er een uitzondering komt voor met name de trekkers voor pluktreintjes die incidenteel op de weg komen. Ook wil de NFO niet dat er allerlei belastingen worden gekoppeld aan de trekkers met een kenteken.    

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 oktober 2014 - 09:23