Er gaan veel meer gewassen vallen onder het vereenvoudigde toelatingsregiem voor uitbreiding van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit blijkt uit de brief die staatssecretaris Henk Bleker, mede namens zijn collega Joop Atsma, schrijft aan de Tweede Kamer. Voorheen vielen daar alleen de gewassen onder die op minder dan 1.000 hectare geteeld werden, dit wordt nu 5.000 hectare. Hierdoor valt de complete groep steen- en houtig kleinfruit ook onder dit regiem. Dit regiem houdt in dat er geen dossier over gewasveiligheid en werking ingediend en beoordeeld wordt. Hierdoor verschuift de aansprakelijkheid voor eventuele gewasschade en onvoldoende werking naar de fruitteler. Dit bespaart fors op onderzoekskosten en tijd. Veel uitbreidingen van steen- en houtig kleinfruit zijn niet te verwachten omdat voor elke gewas of gewasgroep onderzoek naar de residugehaltes bij de oogst nodig zijn. De NFO gaat zeker gebruik maken van deze welkome vereenvoudiging voor uitbreidingen. Tenslotte brengt deze aanpassing van de areaalgrenzen de Nederlandse kleine teelten meer in lijn met die in de ons omringende landen.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 28 september 2012 - 12:30