De NFO heeft bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu aandacht gevraagd voor de kleine trekkers die pluktreintjes trekken gedurende de oogst. Omdat de fruitoogst een piek is van werkzaamheden hebben grote bedrijven veel van deze trekkertjes, soms wel veertig stuks. Vaak zijn ze niet breder dan 130 cm en worden ze alleen in de boomgaard gebruikt. Maar wanneer een fruitteler niet alleen een huiskavel heeft maar ook percelen op korte afstand, rijden ze over de openbare weg. Dit gebeurt echter zeer weinig. De NFO heeft altijd gepleit voor een vrijstelling voor het kenteken voor trekkers smaller dan 130 cm. Dit blijkt niet haalbaar. We zullen dus moeten zoeken naar andere oplossingen. Het lijkt de NFO, zeker kostentechnisch bezien, geen goede zaak als al deze trekkertjes een kenteken moeten krijgen. De NFO heeft bij de inspraak op het wetsvoorstel enkele varianten ingebracht. 1/ Een handelaarskenteken beschikbaar voor een fruitteler. 2/ Een ééndaagskenteken voor deze trekkers zoals in Finland gebruikt wordt. 3/ Een kenteken alleen voor de plukperiode. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 mei 2015 - 08:58