Per 1 juli 2015 vervalt voor agrariërs de vrijstelling om professionele rodenticiden te gebruiken. Vanaf die datum is voor het gebruik van deze middelen een vakbekwaamheidsbewijs nodig. In de wet staat nu nog dat Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA) alleen mag worden uitgevoerd door agrariërs op het eigen bedrijf. Binnenkort wordt deze bepaling verruimd. Ook medewerkers in vaste dienst zullen dan genoemd worden.
Met ‘agrariër op eigen bedrijf’ worden alleen agrariërs bedoeld die bij de Kamer van Koophandel (KvK) staan ingeschreven. Een hobbyboer die wel telplichtig is voor de landbouwtelling, maar geen inschrijving heeft bij de KvK wordt niet beschouwd als ‘agrariër met bedrijf’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het loket ILenT.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 april 2015 - 17:24