Voor veel fruittelers is het verlengen van de knaagdierlicentie niet meer zinvol. Op 1 juli 2015 verviel de vrijstelling voor agrarische bedrijven om professionele rodenticiden te gebruiken. Dit was vanaf dat moment alleen toegestaan als men een licentie Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA) had. Vanaf 1 januari 2017 gelden voor buitengebruik van anticoagulantia (het meest gebruikte type rodenticiden) aanvullende voorwaarden. Degene die deze middelen toepast, dient een cursus en examen KBA-GB te hebben afgelegd en het bedrijf waarop het middel wordt toegepast, dient gecertificeerd te zijn. Deze eisen zijn zo strikt dat eigenlijk alleen professionele ongediertebestrijders eraan kunnen voldoen. Daarnaast zijn het aantal toelatingen voor rodenticiden sterk verminderd. Voor fruittelers is een knaagdierlicentie op dit moment alleen zinvol als hij professionele rodenticiden in zijn bedrijfsgebouwen wil inzetten om ongedierte te bestrijden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 december 2018 - 17:39