Eind vorig jaar is de werkgroep milieu in het EU-parlement tot overeenstemming gekomen voor het uitfaseren van een aantal koelvloeistoffen. Het principeakkoord houdt geen rekening met de normale levensduur van de koelinstallaties. Hiervoor zijn de overgangstermijnen te kort. Mede op aandringen van de NFO is de periode waarin de f-gassen > 2500 GWP (zoals R507 en R404a) mogen worden toegepast, verruimd van 2016 tot 2020. Dit is echter nog veel te kort omdat ombouw naar alternatieven maar beperkt mogelijk is. Na 2020 mogen er waarschijnlijk geen installaties met f-gassen meer worden gebouwd. Na 2020 moet het gebruik van koudemiddelen < 2500 GWP drastisch worden teruggedrongen. In tien jaar tijd moet het verbruik met 80 procent zijn gereduceerd. De NFO vindt dat ruimere overgangstermijnen moeten worden gehanteerd. Ze gaat het EU-parlement benaderen om alsnog tot langere overgangstermijnen te komen.

Dit bericht is geplaatst op maandag 24 februari 2014 - 09:24