Het bestuur van de NFO vindt de voorstellen van de EU-commissie om koelvloeistoffen te saneren totaal onwerkbaar en niet acceptabel. De voorstellen voor de sanering bestaan concreet uit:

  • verbodsbepalingen voor nieuwe installaties per 2015;
  • strenge quotering van koelvloeistoffen met F-gassen waarbij het marktvolume in vijftien jaar met  bijna 80 procent wordt teruggebracht en wat waarschijnlijk een sterk prijsopdrijvend effect met zich mee zal brengen.

De NFO wil de verbodsbepaling voor nieuwe installaties pas laten ingaan in 2020, en een werkbare quoteringsregeling van twintig in plaats van vijftien jaar. De NFO trekt samen op met Nekovri en is druk in overleg met de EU-commissie en het ministerie van ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 november 2013 - 09:27