De provincies die nu verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het Faunabeleid zijn vanaf 2015 hard bezig om de vergoeding van de schade die mezen aanbrengen aan fruit af te bouwen. In 2015 werd slechts 60 procent van de schade vergoed en moest er 300 euro behandel kosten betaald worden om de schade te laten taxeren. De NFO en veel leden van haar leden zijn het hier niet mee eens. Om die reden schreef de NFO in nauw overleg met het hoofdbestuur een brief aan de voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Om de brief van het hoofdbestuur kracht bij te zetten is het zeer wenselijk dat ook fruittelers naar de gedeputeerde van hun eigen provincie een brief mailen.

De Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het IPO bepaalt het beleid van het Faunafonds. In die brief die de NFO schreef is verzocht om de bezuiniging terug te draaien en de vergoeding weer terug te brengen op het niveau van 2014. Daarnaast staat in de brief ook een pleidooi om gezamenlijk onderzoek voort te zetten om mezenschade te voorkomen. Het is wenselijk dat zoveel mogelijk fruittelers deze brief zelf naar de gedeputeerde van hun provincie sturen. De voorbeeldbrief en een lijst met alle gedeputeerden in de diverse provincies vindt u hieronder. Uiteraard is het de bedoeling dat uw brief gaat naar de gedeputeerde in uw provincie. Het is belangrijk dat u voor donderdag 4 februari deze brief mailt omdat op die dag de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland vergadert.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met het secretariaat van de NFO ( tel. 079 3681 300). 

Voorbeeldbrief

In de voorbeeldbrief kunt u in de aanhef ‘Aan het college van GS t.a.v. de gedeputeerde van Landbouw/Natuur’ de naam van de gedeputeerde invullen en vervolgens ondertekenen met uw eigen naam en adres.

Lijst van gedeputeerden

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 januari 2016 - 19:25