De NFO nodigt u van harte uit voor haar Algemene Ledenvergadering op 16 juni aanstaande. De ALV vindt dit jaar voor het eerst op een teeltlocatie plaats: het kersenteeltbedrijf van Theo en Martine Vernooij in Cothen. Theo vertelt over de moderne kersenteelt in Nederland en de historie van zijn bedrijf. VVD’er Helma Lodders verzorgt als gastspreker een inleiding. Na afloop van de ALV is er een rondleiding en mogelijkheid tot bezoek van het kersenmuseum.  Het algemeen gedeelte start om 14:00 uur,  ~~  klik hier voor het programma ~~
Onderaan dit bericht vind u het aanmeldformulier. NFO-afgevaardigden hoeven zich niet extra aan te melden). Het huishoudelijk gedeelte (alleen voor NFO-leden) start om 12:00 uur met ontvangst, koffie en broodjes. Agenda huishoudelijk gedeelte:.

 1. Opening en actuele zaken door NFO-voorzitter, Michiel Gerritsen
 2. Notulen ALV 2016
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Benoeming en herbenoemingen NFO hoofdbestuursleden en hun plaatsvervangers
 5. Jaarverslag van de NFO over 2016
 6. Financiën en contributie
  7.Aanpassen statuten
  8.Rondvraag
  9.Sluiting

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 juni 2017 - 13:31