Het voornemen van Albert Heijn om haar leveranciers 2 procent minder te gaan betalen voor de geleverde producten, heeft terecht voor veel commotie bij boeren en tuinders gezorgd. De NFO vindt de vrees terecht dat de 2 procent korting uiteindelijk bij de voedselproducent wordt gelegd. De tuinbouwsectoren hebben via LTO gereageerd naar Albert Heijn.

In een gesprek maandag 17 september met AH is de positie van de boeren en tuinders duidelijk gemaakt. In de ogen van de agrarische sector brengt de korting de gezamenlijk ingezette koers om duurzaam gezond voedsel te produceren, ernstig in gevaar. De groeistrategie van Albert Heijn kan niet ten koste gaan van de afspraken die hierover in 2008 met elkaar zijn gemaakt in de Verklaring Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Albert Heijn heeft aangekondigd de korting niet standaard te willen hanteren, maar dit per leverancier te gaan bezien. De gesprekken met de agrarische sector worden voortgezet.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 21 september 2012 - 09:30