Het krekelapparaat, dat in 2014 en 2015 op tien fruitbedrijven werd getest, vermindert de vogelschade op perenpercelen met een factor 2,3. Het apparaat is echter te duur en de werking te onbetrouwbaar voor toepassing in de praktijk. In opdracht van de NFO worden de krekel- en andere geluiden die mezen verstoren opgenomen en wordt de komende twee seizoenen onderzocht of de geluiden via een akoestisch systeem eenzelfde effect opleveren. Over dit onderzoek moet het Faunafonds nog een besluit nemen.  In het onderzoeksrapport over de krekelproef, dat vorige week verscheen, schrijft het CLM dat er geen aanwijzingen zijn dat vogels wennen aan het krekelsysteem. Dat maakt het geluid interessant voor verder onderzoek. Kanttekening: de mezenpopulatie was de afgelopen twee jaar erg laag. De gemiddelde mezenschade bedroeg slechts 3,01 procent op de deelnemende bedrijven, terwijl die vlakbij het krekelapparaat gemiddeld 1,33 procent was. Dit is alleen directe schade. In de praktijk is de schade aanzienlijk hoger doordat rottende peren de andere in de boom of in de koeling kunnen besmetten en het sorteren brengt extra arbeidskosten met zich mee. Het CLM- rapport vindt u op: bij12.nl > Alle nieuws.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 juni 2016 - 12:29