De Elstar altijd raak-aanpak is gericht op kwaliteitsverbetering van dit ras in het winkelschap. Als we uitgaan van de resultaten in de monitor, lijkt het NFO-initiatief aan te slaan. De Elstarkwaliteit laat namelijk een opvallende verbetering zien ten opzichte van het vorige afzetseizoen. De kleinere oogst in 2012 en het groeiseizoen hadden waarschijnlijk ook een positief effect op de kwaliteit, maar dankzij de Elstar altijd Raak-campagne kwam er in de keten veel meer aandacht voor kwaliteit. Dit is te merken bij retailers, afzetpartijen en telers. De NFO vindt ook dat de aandacht er ketenbreed moet zijn.

De NFO en de organisaties in de trekkersgroep concluderen dat de aandacht voor Elstar een goede stap is en gaan hier mee door om het kwaliteitsbewustzijn nog verder te vergroten. Ook het communiceren over de Elstar-kwaliteitspecificaties was in de ogen van de trekkersgroep een goede stap.

Ook Conference werd het afgelopen jaar in de volle breedte bij de monitor in het winkelschap meegenomen. De NFO-Productgroep Peer gaf hiervoor de opdracht om een beeld te krijgen van de kwaliteit in de thuismarkt. De resultaten uit de monitor geven aan dat bij Conference de aandacht voor kwaliteit omhoog moet. Voor het komende afzetseizoen stelt de productgroep, samen met afzetorganisaties, een paar doelen op waarbij zij de ervaringen met de Elstar-aanpak en -monitoring goed kunnen gebruiken.

Naast de aandacht voor kwaliteit houdt de NFO direct na de oogst weer de Kick Off Elstar, het startsein voor de promotie van deze appel. Ook volgend jaar is dat nog het geval. Voor Conference lopen er campagnes in Nederland, Duitsland en België tot en met het afzetseizoen 2014/’15. Aandacht en promotie van onze hoofdrassen zal ook daarna nodig zijn. De sector zal zich dus moeten beramen over de vraag hoe we hier financiering voor vinden nu dit niet meer mogelijk is via een heffing van het PT.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 maart 2013 - 13:00