Het percentage kwaliteitsfruit moet hoger. Daarvoor tekenden alle teeltadviseurs deze week een intentieverklaring die NFO en Trekkersgroep Elstar hadden opgesteld. De verklaring houdt in dat teeltadviseurs de Elstar altijd raak-eisen en de Conference-specificaties toepassen in het advies aan hun klanten. Daarnaast betrekt de trekkersgroep de teeltadviseurs bij aandachtspunten op gebied van kwaliteit. Hiermee scharen de adviseurs zich achter de kwaliteitsdoelstellingen van de trekkersgroep die de kwaliteit en consumptie van vrije rassen op een hoger plan wil brengen.

De NFO-kwaliteitsmonitor liet zien dat er dit seizoen een hogere en constantere kwaliteit Elstar in de winkels lag dan vorig seizoen. De NFO zet met de afzetpartijen in de trekkersgroep komend seizoen een lijn uit met kwaliteitseisen voor Conference zoals ze eerder deed met Elstar. Maar dit slaagt alleen met samenwerking in de gehele keten. Met de kwaliteitsmonitor legt de NFO vast of de partijen zich ook aan deze afspraken houden. Bovendien wordt de retail steeds scherper in de selectie en controle van het product. Om die reden informeerde de NFO aan het begin van dit teeltseizoen alle Nederlandse teeltadviseurs over de actuele markteisen. Het bleek dat gemiddeld 25 procent van de oogst (derde pluk niet meegerekend) niet geschikt is als klasse I. Er is voor telers dus nog veel te winnen. De teeltadviseurs trachten dit percentage klasse I te verbeteren en tekenden daar ook een verklaring voor. Zij geven hiermee aan dat zij de markteisen leidend maken in hun adviezen aan telers. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar de realiteit laat zien dat teeltadvies aan een afzonderlijke teler strijdig kan zijn met de wensen van de markt.

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 juni 2013 - 12:30