Na afloop van de ALV van de NFO Productgroep Peer bekeken ruim zestig telers en enkele genodigde handelspartijen de Elstar- en Conferencemonsters uit de kwaliteitsmonitor van januari 2013. Door elke twee maanden de kwaliteit in de supermarkten te meten, vraagt de NFO bij alle ketenpartners aandacht voor een zo aantrekkelijk mogelijk product in het winkelschap. Dat blijkt zeker voor Conference noodzakelijk.

De monitor van januari liet zien dat in 67% van de supermarkten Conference een hardheid heeft boven de gewenste 4 kg/cm2. Van de supermarkten die onder dit wensbeeld scoorden, had zelfs 9% Conference met een gemiddelde hardheid van onder de 2 kg/cm2. Ten opzichte van november 2012, toen slechts 30% van de supermarkten een goede score liet zien, was dit wel een verbetering. November is traditioneel een zwakke maand voor de kwaliteit Conference in de winkels. Opvallend is wel dat er veel minder gebroken stelen en open beschadigingen werden aangetroffen dan vorig seizoen.

Tijdens de discussie na afloop van de ALV Productgroep Peer gaven veel telers aan dat de volgende schakels in de keten aan zet zijn voor verbetering van de kwaliteit. Anderen meenden dat telers zelf ook verder moeten kijken dan alleen de verkoop aan de handel. Het product is dan wel uit het zicht, maar slechte partijen halen voor consumenten het algemene beeld van Conference onderuit. Er was brede overeenstemming dat het uiteindelijk om die consument gaat, als we de consumptie willen verhogen. De kwaliteitsmanager van leverancier Vroegop Windig, Johan Hoogland, merkte op dat de consument een betrouwbare kwaliteit zoekt en geen enkele kennis heeft van een 1e, 2e of 3e pluk of laat staan de manier van bewaring. Wel ziet Hoogland bij een stabiel en goed kwaliteitsniveau ook een stabielere verkoop. Dat beaamden sommige telers die dezelfde ervaring hebben met een bepaalde supermarktketen. Diverse ondernemers menen dat het noodzakelijk is om kwaliteit te borgen in een bepaald merk of keurmerk. De NFO Productgroep Peer heeft toegezegd in 2013 in hun project Pilot Proefketen met deze opmerkingen aan de slag te gaan.

Elstar

De resultaten van Elstar in januari geven een positiever beeld dan dat van de Conference kwaliteit. Ruim 90% van de supermarkten verkoopt Elstar met een gemiddelde hardheid van boven de 5kg/cm2. Dat was vorig seizoen in januari nog maar 60%. Ook het uitstalleven laat een positieve trend zien. Afgelopen september was het uitstalleven van Elstar relatief zwak, met 67% van de supermarkten die na een week op 18 oC gemiddeld onder de 4,0kg/cm2 hardheid scoorde. In november trok dat op tot 18%, en in januari zelfs tot nog maar 11%. Dus gedurende het verkoopseizoen verbetert het uitstalleven. De bloskleur van Elstar is in de meeste winkels goed. Niet alle supermarktketens hanteren dezelfde eisen voor bloskleur, maar het algemene beeld met 91% van de supermarkten die goed of prima scoren is positief. Ook voor Elstar zijn de hoeveelheid open beschadigingen sterk afgenomen ten opzichte van het vorig seizoen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 februari 2013 - 19:30