Van het bedrijfsinkomen in de Nederlandse agrarische sector is gemiddeld een kwart afkomstig van GLB-toeslagen. Nu nog zijn die toeslagen niet eerlijk verdeeld over de verschillende sectoren, maar vanaf volgend jaar komt er één uniforme hectaretoeslag voor alle bedrijfstakken in de agrarische sector. In een traject van 2014 tot 2019 zijn en worden in vijf gelijke stappen de historisch uiteenlopende betalingen naar een gelijk niveau gebracht van € 383 per hectare. De tuinbouwsector profiteert daarvan, omdat deze sector voorheen geen of nauwelijks GLB-steun kreeg. Vleeskalverbedrijven, melkveebedrijven en zetmeelaardappelbedrijven gaan er flink op achteruit. Op deze bedrijven bestond tot voor kort meer dan de helft van het bedrijfsinkomen uit toeslagen.

Vanaf 2020 wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU verder hervormd. De EU heeft hiertoe in mei 2018 haar plannen gepresenteerd en het is nu aan de lidstaten deze verder uit te werken. Voor Nederland heeft Wageningen Economic Research (voorheen LEI) een strategisch plan opgesteld voor de uitvoering van het EU-landbouwbeleid in Nederland tot en met 2027.
De basis van het nieuwe beleid is dat alle agrariërs zowel een inkomenstoeslag als een eco-schematoeslag ontvangen. De nieuwe eco-schematoeslag is vergelijkbaar met de huidige vergroeiningseisen, die dan vervallen. De totale toeslag komt uit op 369 euro, 4 procent lager dan in 2020.
Wageningen Economic Research heeft verschillende scenario’s uitgewerkt, waarin de toeslagen in meer of mindere mate worden bepaald door deelname aan het eco-schema. Het is nu aan het kabinet om te bepalen welke richting Nederland inslaat met het nieuwe GLB-schema. Ofwel dat alle agrariërs eenzelfde toeslag krijgen ongeacht hun inspanning op ecologisch gebied, of dat de toeslag in meerdere of mindere mate afhankelijk wordt van deelname aan het eco-schema.
De komende maanden worden de voorstellen in alle EU-lidstaten afzonderlijk bediscussieerd. De verwachting is dat een definitief besluit van de EU hierover nog wel twee jaar op zich laat wachten.

Bron: wur.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 oktober 2018 - 20:06