Consumenten zijn steeds meer op zoek naar lokale voeding. Toch neemt het aantal landbouwbedrijven dat direct aan consumenten verkoopt, af. In de totale landbouwsector gaat het om nog geen 5 procent van de bedrijven. Blijvendeteeltbedrijven, waaronder ook de fruitsector valt, steken daar met kop en schouders bovenuit met bijna een kwart van de bedrijven met huisverkoop. In een themanummer besteedt ABN Amro uitgebreid aandacht aan korte ketens in de agrosector, klik hier voor het themanummer. ABN baseert zich in haar analyse op cijfers van het CBS. Het CBS verzamelt jaarlijks statistische cijfers van alle verbredingsactiviteiten binnen de agrarische sector.

Naast huisverkoop is loonwerk (6,6% van de bedrijven) binnen de sector blijvende teelten een andere belangrijke nevenactiviteit. Binnen deze groep bedrijven neemt zorglandbouw een bescheiden plaats in (<1%). Het belang van agrotoerisme en natuur- en landschapsbeheer neemt binnen deze sector, net als landbouwbreed sterk af. Ondanks het grote aantal bedrijven met huisverkoop, neemt ook dit aandeel jaarlijks licht af. Een verklaring kan zijn dat bedrijven met een goedlopende nevenactiviteit (nagenoeg) volledig overstappen op deze nevenactiviteit en daardoor niet meer bij het CBS geregistreerd staan als landbouwbedrijf.
Het belang van nevenactiviteiten voor de bedrijven zelf neemt wel toe. Bijna de helft (45%) van de bedrijven in de categorie blijvende teelten met nevenactiviteiten haalt hier 10 tot 50 procent van de opbrengsten uit. Slechts een klein deel (13%) haalt meer dan 50 procent van zijn opbrengst uit verbreding.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 juni 2017 - 19:08