Zwartvruchtrot in perenpercelen kan uit het niets ontstaan, om zich heen grijpen en in korte tijd enorm veel vruchten aantasten. Over de levenscyclus, infectieperiode, incubatietijd en bestrijding is nog weinig bekend. Het is niet verwonderlijk dat telers het een angstaanjagende ziekte vinden, adviseurs en onderzoekers zich er ook geen raad mee weten en vorig jaar wensten een meerjarig onderzoeksproject op te zetten. Ondanks dat voldoende partijen (zie kader) in de sector hun steentje bijdroegen, wees de overheid medefinanciering van dit fundamentele onderzoek af. De NFO zet zich opnieuw in om de financiering voor 2017 voor elkaar te krijgen. Om geen jaar voorbij te laten gaan, besloten de partijen om dit jaar alvast oriënterende proeven in de praktijk uit te voeren en te beginnen met voorbereidingen voor het fundamentele onderzoek. Lees verder het artikel op pagina 16, 17.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 juni 2016 - 13:02