Nederlandse agri-producten hebben de laagste milieu-impact ter wereld. Enerzijds komt dat door de hoge productie in verhouding tot de inzet van onder andere gewasbeschermingsmiddelen. Anderzijds doordat restproducten steeds vaker worden gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld diervoeder, bouwmaterialen en biomassa. Dat schrijft ABN Amro in het rapport Alles van Waarde Agrarisch.

In 2015 daalde het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot minder dan de helft vergeleken met het niveau van de jaren tachtig. Ook zet de akker- en tuinbouw steeds vaker natuurlijke vijanden en biologische middelen in om plagen te bestrijden en daalde het antibioticagebruik in de dierhouderij tussen 2009 en 2016 met 64,4 procent. De agrarische productie maakt al jarenlang gebruik van rest- en afvalstromen. Zo zijn restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie het belangrijkste ingrediënt in de diervoederindustrie. Ook plantenresten worden gebruikt – als grondstof voor bouwmaterialen, textiel, karton, chemicaliën en kunststoffen – en biomassa wordt ingezet om de CO2-uitstoot te verlagen. Verspilling wordt tegengegaan door zuinig om te gaan met grondstoffen en een efficiënte voedselproductie. Hiervoor bieden sensoren en data-analyse veel mogelijkheden. Ook zijn boeren en tuinders betrokken bij de productie van maar liefst 42 procent van de hernieuwbare energie in Nederland, terwijl ze zelf maar 4,9 procent van alle energie gebruiken.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 augustus 2017 - 17:05