De voorraad appelsapconcentraat is bij de start van het nieuwe oogstseizoen nog steeds laag. Dit geeft een goede uitgangspositie voor de prijzen van het industriefruit in het nieuwe seizoen. In 2011 en tot nu toe in 2012 waren de prijzen voor appelsapconcentraat hoog. Ze fluctueerden tussen de € 1,50 en de € 1,70 per kg. Deze prijzen houden stand omdat de voorraad bij de sapindustrie gering is.

Men verwacht dat deze prijzen op dit niveau blijven. Daar zijn verschillende redenen voor. In West-Europa is niet veel aanbod vanwege de zeer lage appeloogst. Ook is de raming voor het Duitse Streuobst dat er 100.000 ton minder aanbod is. Wel heeft Polen meer aanbod. Echter, met de bovenstaande plussen en minnen zal het aanbod van appels op het noordelijk halfrond voor appelsap niet groter zijn dan vorig jaar. Dit betekent dat het in de lijn van de verwachting ligt dat het prijsniveau voor industriefruit op hetzelfde niveau zal liggen dan afgelopen jaar.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 augustus 2012 - 14:30