Het NFO-hoofdbestuur wil dat de verhoging van de assurantiebelasting en de invoering van het kentekenbewijs moeten worden teruggedraaid. De lastenverzwaringen uit het lente- en regeerakkoord als gevolg van deze twee punten en het afschaffen van de rode diesel, zijn voor een gemiddeld fruitteeltbedrijf al snel € 5.000. Bij de invoering van het kentekenbewijs is vooral van belang dat pluktrekkertjes hiervan worden vrijgesteld. De NFO wil tevens dat bij de invoering van de winstbox de belastingdruk van kleine ondernemers niet verder toeneemt. Ook moet de ondersteuning van de Brede Weerverzekering via het GLB worden veiliggesteld.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 12:00