De NFO heeft in 2013 meer aandacht besteed aan ledenwerving. Dit leverde een twintigtal nieuwe leden op. Het NFO-hoofdbestuur gaat in 2014 door met het actief benaderen van potentiële leden.

Door het wegvallen van de productschappen wordt de taak van belangenbehartigers zoals de NFO alleen maar belangrijker. Iedere fruitteler profiteert van de resultaten van de NFO zoals de voor de fruitteelt zeer positieve uitkomst van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), de markttoegang voor peren op de Chinese markt en de cafetariaregeling. Alleen met de uitkomsten van het GLB wordt de jaarlijkse contributieafdracht aan de NFO meer dan terugverdiend.

Ook niet-leden moeten zich realiseren dat deze werkzaamheden van de NFO alleen standhouden als er een brede bereidheid is om voor belangenbehartiging te betalen. Gelukkig heeft de NFO nog een dekkingsgraad van circa 75 procent. Zeker nu het productschap verdwijnt, vindt de NFO dat er alle reden is voor niet-leden om zich te organiseren.

Dit bericht is geplaatst op maandag 6 januari 2014 - 09:28